>> محمود شلتوت - صفحه 1 | خبرگزاری تقریب (TNA)
محمود شلتوت
معرفی شخصیت های تقریبی/2 | شیخ محمود شلتوت؛ فقیهی هوشمند و داعیه دار بزرگ وحدت مسلمانان
۲۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹
پيشوايان نخستين اسلام از نظر علمي مختلف بودند اما به يكديگر احترام مي گذاشتند
۱۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱