عبدالمجید سلیم
معرفی شخصیت های تقریبی/10| شیخ عبدالمجید سلیم؛ منادی تقریب بین مسلمین
۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۹