فتحی شقاقی
معرفی شخصیت های تقریبی/1 | فتحی شقاقی؛مجاهد متعهد و وفادار به آرمان‌های امت اسلام
۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲