سید قطب
معرفی شخصیت های تقریبی/8| سید قطب؛ فریادگر احیای عظمت اسلام
۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۳