ارسال اين مطلب به دوستان

(( تکفیر یعنی خود را واصل به حقیقت و دیگران غیرموافق خود را باطل دانستن ))