ارسال اين مطلب به دوستان

(( امروز اتحاد فلسطین بی سابقه است/باید نظام سیاسی مد نظر فلسطینیان تشکیل شود ))