ارسال اين مطلب به دوستان

(( برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی خوشایند دشمنان نیست ))