ارسال اين مطلب به دوستان

(( اولویت دادن به مسئله فلسطین ضروریست / وحدت جهان اسلام در روزقدس راه مقابله با طرحهای فتنه جویانه اسرائیل ))