ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهور بر ساماندهی و رفع آلودگی رودخانه‌های گوهررود و زرجوب رشت تاکید کرد ))