ارسال اين مطلب به دوستان

(( طرح معامله قرن، جنایتی بزرگ در حق مسلمانان است/ضرورت وحدت مسلمانان در مقابله با این طرح ))