ارسال اين مطلب به دوستان

(( حادثه تروریستی فرانسه نتیجه سیاست های غلط دولتهای غربی در خاورمیانه ))