ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم اهل سنت کرمانشاه در انتخابات همواره حضوری حماسی دارند ))