ارسال اين مطلب به دوستان

(( عضویت ایران در شانگهای نشان داد ایران اسلامی انزوا پذیر نیست ))