ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسلمانان باید با ایجاد یک نهضت علمی جریان تکفیر را ریشه کن کنند ))