ارسال اين مطلب به دوستان

(( آزادسازی مأرب، پیامدهای زیادی برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر دارد ))