ارسال اين مطلب به دوستان

(( حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، از مواضع اصولی ایران است ))