>> ارسال اين مطلب به دوستان - فلسطین نسبت به تجاوزات شهرک‌نشینان مسلح در کرانه باختری هشدار داد | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فلسطین نسبت به تجاوزات شهرک‌نشینان مسلح در کرانه باختری هشدار داد ))