ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیانیه اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان دانشگاهی در محکومیت انفجار تروریستی دانشگاه کابل ))