ارسال اين مطلب به دوستان

(( روز قدس شروعی برای نابودی کانون شرارت و ابتذال جهانی است ))