>> ارسال اين مطلب به دوستان - مردم باید ولایت‌پذیری سردار سلیمانی را به عنوان الگوی خود قرار دهند | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم باید ولایت‌پذیری سردار سلیمانی را به عنوان الگوی خود قرار دهند ))