ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسلمانان و مجامع بین المللی در برابر حادثه خونبار قندوز موضع قاطع و عملی اتخاذ کنند ))