>> ارسال اين مطلب به دوستان - هشدار اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین به تحرکات اسرائیل علیه مسجد الاقصی | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( هشدار اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین به تحرکات اسرائیل علیه مسجد الاقصی ))