خبرگزاری تقریب 20 مهر 1400 ساعت 19:26 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/522328/1/افزایش-فروشگاه-های-سلاح-جنگی-آمریکایی-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : افزایش فروشگاه های سلاح های جنگی آمریکایی در افغانستان -------------------------------------------------- متن :