خبرگزاری تقریب 22 مرداد 1401 ساعت 10:36 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/561215/1/مراسم-روز-سیزدهم-محرم-شهر-نبطیه-لبنان -------------------------------------------------- عنوان : مراسم روز سیزدهم محرم در شهر نبطیه لبنان -------------------------------------------------- متن :