خبرگزاری تقریب 29 مهر 1400 ساعت 17:08 http://www.taghribnews.com/fa/news/523686/خطر-اختلاف-بین-مسلمانان -------------------------------------------------- عنوان : خطر اختلاف بین مسلمانان -------------------------------------------------- در عین حالی که اسلام دعوت کرده است بر اتحاد، و قرآن‏‎ ‎‏کریم مسلمین و مؤمنین را ‏‏اِخْوَه‏‎ می داند، در عین حال می بینیم که بین دولتهای اسلامی‏‎ ‎‏بعضی با بعض اختلافات هست. متن : در عین حالی که اسلام دعوت کرده است بر اتحاد، و قرآن کریم مسلمین و مؤمنین را اِخْوَه می داند، در عین حال می بینیم که بین دولتهای اسلامی بعضی با بعض اختلافات هست. چرا باید دو تا حکومت ـ که هر دو اسلامی هستند، و هر دو مال یک پدیده که پدیدۀ اسلامی است، متعلق به یک حقیقت هستند، قرآنِ آنها یکی است، پیغمبرِ آنها یکی است ـ چرا نباید دعوت اسلام را قبول کنند؟ آن هم، آن دعوتی که به نفع خود آنهاست. صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۸۷