خبرگزاری تقریب 27 مرداد 1401 ساعت 23:52 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/562033/قرائت-دعای-وحدت-توسط-علمای-شیعه-سنی-لبنان-مناسبت-پیروزی-جنگ-تموز -------------------------------------------------- عنوان : قرائت دعای وحدت توسط علمای شیعه و سنی لبنان به مناسبت پیروزی جنگ تموز -------------------------------------------------- قسم نامه وحدت و تجدید پیمان علمای منطقه با مقاومت در باغ موزه مقاومت ملیتا در جنوب لبنان قرائت شد. متن :