خبرگزاری تقریب 30 شهريور 1400 ساعت 13:19 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/519680/1/دوازدهمین-جلسه-ستاد-اجرایی-سی-پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : دوازدهمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی -------------------------------------------------- متن :