خبرگزاری تقریب 20 مرداد 1401 ساعت 8:56 http://www.taghribnews.com/fa/interview/560197/وحدت-سیاسی-منجر-قوام-استحکام-صفوف-مسلمانان-می-شود -------------------------------------------------- اندیشمند گامبیایی در گفت وگو با تقریب: عنوان : وحدت سیاسی منجر به قوام و استحکام صفوف مسلمانان می شود -------------------------------------------------- اندیشمند گامبیایی تاکید کرد: خداوند در قرآن به مسلمانان توصیه می کند که با نیروی همه جانبه و تقویت قوای خود زمینه ترس و عقب نشینی دشمنان را فراهم کنند. متن : محمد لمین اندیشمند و محقق گامبیایی در گفتگو با تقریب با اشاره به این که درگیر کردن جوامع مسلمان به موضوعاتی که سبب تضعیف هویت دینی جامعه می شود، امری مذموم است، بیان داشت: این امر باعث افزایش تنش و اختلاف در میان جامعه می شود. پرهیز از مسائل اختلاف برانگیر و بی ثمر خود سبب انسجام در جامعه خواهد شد. از آن جایی که قرآن کریم مسلمانان را از جنگ و دشمنی و قطعه قطعه کردن اجتماع نهی می کند، هر اقدامی که در جهت ضدیت با وحدت مسلمانان باشد، بر خلاف دستور قرآن کریم است. وی در ادامه افزود: نتیجه و ثمره عملی پیوند میان مسلمانان این است که از منفعت طلبی برای خود و بی توجهی به دیگران به دور باشند و اصلاح امور را در پیش گیرند. نتیجه این اصلاح گری که مورد تصریح قرآن قرار گرفته است، آرامش، استحکام صفوف و افزایش اعتبار و قدرت مسلمانان است. او در ادامه اظهار داشت: مهم ترین نتیجه وحدت سیاسی، امنیت و آرامش و پرهیز از جنگ و چالش است زیرا وحدت در سطح بین المللی میان ادیان توحیدی، همزیستی مسالمت آمیز و نوعی دوستی و تعامل را تقویت می کند و همه چالش های سیاسی و اجتماعی را که از برتری طلبی و تکبر ناشی می شود، از میان می برد.چنان که خداوند متعال در سوره آل عمران از تفرقه به شعله ور شدن آتش جنگ و خون ریزی یاد کرده و تاکید کرده است که وحدت، خطر سقوط در آتش جنگ را برطرف می سازد. محمد لمین همچنین گفت: برخی از آیات قرآن به این مهم اشاره دارند که برخی چالش ها و اختلافات سبب همگرایی مسلمانان خواهد شد. از منظر این کتاب آسمانی وحدت سیاسی منجر به قوام و استحکام صفوف مسلمانان می شود. در همین زمینه خداوند در قرآن به مسلمانان توصیه می کند که با نیروی همه جانبه و تقویت قوای نظامی خود زمینه ترس و عقب نشینی دشمنان را فراهم کنند. قرآن از سوی دیگر همه ملت های مسلمان را به وحدت دعوت می کند؛ زیرا در غیر این صورت عظمت و شوکت آنها در برابر دشمنان از بین خواهد رفت.