خبرگزاری تقریب 10 اسفند 1398 ساعت 10:26 http://www.taghribnews.com/fa/news/453087/معرفی-کتاب-های-تقریبی-29-اهل-سنت-ایران-فرصت-چالش -------------------------------------------------- عنوان : معرفی کتاب های تقریبی-29| «اهل سنت ایران، فرصت ها و چالش ها» -------------------------------------------------- این کتاب به بررسی بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهل سنت و نقش آنان در نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. متن : به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب،کتاب اهل سنت ایران، فرصت ها وچالش ها توسط عبدالظاهر سلطانی تالیف شده است. این کتاب شامل دو بخش اصلی است: بخش نخست؛ به بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهل سنت که سه فصل دارد می پردازد، فصل اول آن شامل مناطق سنی نشین ایران در استان های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی است. در فصل دوم؛ موسسات و مراکز دینی و فرهنگی نام برده می شود که شامل مدارس، مساجد، انجمن های خیریه، انتشاراتی ها و کتاب خانه هاست؛ در فصل سوم مهم ترین احزاب و جنبش های فکری و سیاسی اهل سنت مانند جماعت تبلیغ، جماعت دعوت و اصلاح، سلفیه، صوفیه، مکتب قرآن و دیگر طیف های فکری و قومی ذکر می گردد. بخش دوم تحت عنوان نقش اهل سنت در نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در شش فصل آن موضوعات زیر بررسی می شود: فصل اول: ارتباط اهل سنت با گروه ها و مذاهب ایرانی، فصل دوم : نقش اهل سنت در نظام سیاسی مورد کندوکاو قرار می گیرد. فصل سوم : جایگاه فرهنگی و فکری اهل سنت و در فصل چهارم وضعیت اقتصادی اهل سنت بررسی می گردد همچنین در دو فصل پنجم و ششم به مهم ترین فرصت ها و چالش های اهل سنت اشاره می شود. انتهای پیام/