خبرگزاری تقریب 8 خرداد 1401 ساعت 16:25 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/551454/1/تظاهرات-ضد-صهیونیستی-مردم-خان-یونس -------------------------------------------------- عنوان : تظاهرات ضد صهیونیستی مردم خان یونس -------------------------------------------------- متن :