خبرگزاری تقریب 3 مرداد 1395 ساعت 8:49 http://www.taghribnews.com/fa/news/239235/اعتصاب-غذای-دهها-زندانی-فلسطینی -------------------------------------------------- عنوان : اعتصاب غذای دهها زندانی فلسطینی -------------------------------------------------- به گفته مقامات فلسطینی، دهها زندانی در بند رژیم صهیونیستی در حمایت از چند نفر از زندانیان، به صورت جمعی اعتصاب غذا کرده‌اند. متن : به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، تشکیلات خودگردان فلسطینی روز گذشته اعلام کرد که 48 زندانی از چند روز پیش در حمایت از "بلال کاید" و دو زندانی دیگر از خوردن غذا امتناع واعتصاب غذا کرده اند. کمیسیون امور زندانیان تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد:48 زندانی برای اعلام همبستگی با بلال کاید و محمد و محمود بلبل اعتصاب غذاینامحدودی آغاز کرده اند. کاید از 39 روز پیش و دو زندانی دیگر که برادر هستند، از 20 روز پیش در اعتراض به بازداشت بدون محاکمه و تفهیم اتهام، اعتصاب غذا کرده اند. کاید 35 ساله قرار بود در 15 ژوئن و پس از گذراندن 14 سال و نیم حبس به اتهام فعالیت در سازمان آزادی بخش فلسطین آزاد شود؛ در عوض مقامات اسرائیل دستور دادند که کاید براساس قانون موسوم به بازداشت اداری همچنان در حبس باقی بماند. "عیسی قراقع" رئیس کمیسیون امور زندانیان تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته اعلام کرد که کاید از نارسایی کلیوی رنج می برد و 30 کیلوگرم وزن کم کرده است. در همین حال اعتصاب غذای برادران بلبل نیز در اعتراض به حبس بدون محاکمه و تفهیم اتهام صورت گرفته است. بازداشت اداری از جمله سیاست های بازداشت و دستگیری بدون محاکمه به شمار می آید که به مقام های اسرائیلی اجازه می دهد فلسطینیان را بدون کیفرخواست و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا 6 ماه زندانی کنند، در حالی که دوران حبس این زندانیان برای مدت زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود. حدود 750 زندانی فلسطینی که بیشتر آن ها خبرنگار هستند، در حال حاضر تحت عنوان بازداشت اداری، در زندان های اسرائیل به سرمی برند.