خبرگزاری تقریب 27 خرداد 1394 ساعت 13:27 http://www.taghribnews.com/fa/news/195161/ممنوعیت-روزه-داری-چین -------------------------------------------------- عنوان : ممنوعیت روزه داری در چین -------------------------------------------------- مسلمانان منطقه سین کیانگ چین، امسال نیز همانند سال گذشته از انجام فعالیتهای دینی ازجمله روزه داری درماه مبارک رمضان، منع شدند. متن : به گزارش خبرگزاری قریب(تنا)، دولت محلی قلمرو "سین کیانگ "چین اعلام کرد: همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان، بر فعالیت های دینی اقلیت مسلمان نظارت می کند. طی روزهای گذشته، رسانه های وابسته به دولت از کارمندان دولت و معلمان خواستند تا از روزه گرفتن در ماه رمضان سال جاری، خودداری کنند. دولت "سین کیانگ" در پایگاه رسمی خود اعلام کرد: مسئولین بهداشت غذایی در قلمروهای مسلمان نشین بر فعالیت های روزمره رستوران های حلال، نظارت خواهند کرد تا فعالیت خود را به بعد از افطار موکول نکنند. در قلمرو "مارالبیشی" نیز، مسئولان حزب حاکم تعهدات کتبی و شفاهی داده اند که هیچ کدام از فعالیت های دینی خود از جمله روزه داری را در ماه رمضان انجام ندهند. اعمال محدویت دولت "شین کیانگ" بر فعالیت های دینی مسلمانان، باعث ایجاد تنش های زیادی در این منطقه شده است.