خبرگزاری تقریب 9 مهر 1400 ساعت 18:13 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/521014/1/حضور-رئیس-جمهور-جمع-عشایر-بویراحمدی-تنگه-گرگو -------------------------------------------------- عنوان : حضور رئیس جمهور در جمع عشایر بویراحمدی تنگه گرگو -------------------------------------------------- متن :