کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اندیشمند اهل رواندا در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

لزوم بازخوانی سیر تاریخی اسلام برای تحقق وحدت

19 مرداد 1401 ساعت 16:11

اگر همه ملت های مسلمان جهان كه جمعیت زیادی از جهان را تشكيل مى دهند، ابزار ارتباط جمعى قوى و گسترده و جامعی داشته باشند، می توانند واقعیات دين اسلام از جمله رویکردها و فعالیت های وحدت بخش خود را را به گوش جهانيان .


نشیب نامین، رییس اجرایی مرکز مسلمانان رواندا در گفتگو با تقریب با تاکید بر لزوم بازخوانی سیر تاریخی اسلام با در نظر گرفتن موضوع وحدت اظهار داشت: مرور همگرایی تاریخی ملت های مسلمان و شناسایی تهدیدها، چالش ها، امکانات و فرصت ها  از جمله الزامات اساسی در مسیر محقق کردن آرمان وحدت در جهان اسلام است. به ویژه آنکه اذهان تاریخی مسلمانان شهادت می دهند کشورهای اسلامی در دوره های گذشته به رغم بهره مندی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل مادی و معنوی نتوانسته اند به وحدت و همبستگی پایدار و عمیق دست یابند.

نشیب نامین با بیان این که این چالش با ورود وهابیت و جریان های افراط گرای تکفیری به خشونت دامن زده است، افزود: افراط گرایی اصلی ترین چالش جهان اسلام در چند دهه اخیر را به وجود آورده است. اندیشه های تند و کورکورانه و تکفیری، دست دشمنان را در دامن زدن به آتش افروزی در جوامع اسلامی بازتر کرده است، به نحوی که دشمنان با ایجاد و حمایت از گروههای تکفیری در به وجود آوردن جنگ های نیابتی، به نام اختلاف مذهبی برای نابودی امت اسلامی قد علم کرده اند.

او در ادامه اظهار داشت: یكى از زمینه های به وجود آوردن اتحاد اسلامی، نزديكى و همبستگی جوامع مسلمان از منظر ارتباطى و پيوندهاى اجتماعى است. به هر اندازه که مناسبات اجتماعى میان مسلمانان گسترش پيدا كند، تمدن نوین اسلامی نیز وارد مراحل جدیدتری خواهد شد. از این رو فراهم کردن عرصه ارتباطی میان ملت های مسلمان سبب نزديكى و ارتباط هرچه بيشتر انسان ها با یکدیگر و در نتیجه عبور آن ها از اختلافات موجود می شود.

نشیب نامین تصریح کرد: اما به رغم اهمیت ارتباط در عصر امروزی، جهان اسلام از این منظر دچار ضعف است. اگر همه ملت های مسلمان جهان كه جمعیت زیادی از جهان را تشكيل مى دهند، ابزار ارتباط جمعى قوى و گسترده و جامعی داشته باشند، می توانند واقعیات دين اسلام از جمله رویکردها و فعالیت های وحدت بخش خود را  را به گوش جهانيان برسانند و مانع از به ثمر رسیدن تبلیغات دروغین دشمنان شوند.
 


کد مطلب: 560969

آدرس مطلب :
http://www.taghribnews.com/fa/interview/560969/لزوم-بازخوانی-سیر-تاریخی-اسلام-تحقق-وحدت

خبرگزاری تقریب (TNA)
  http://www.taghribnews.com